SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet

MANIFEST

Les entitats i col·lectius signants, representants de la societat civil dels diferents municipis del Baix Llobregat, aplegats per la seva preocupació vers la situació territorial, social, ambiental i econòmica de la comarca posem en marxa la plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet i exposem:

La voracitat sense límits del capital especulatiu ha apostat de nou per la indústria de l’habitatge i Barcelona i el seu entorn en son un objectiu prioritari. Un sector, el de l’especulació immobiliària, on conflueixen empresaris autòctons sense escrúpols, aliats amb les elits locals i grans grups inversors internacionals, els anomenats “fons voltor”, que cerquen maximitzar els beneficis d’un tipus d’economia que vol grans rendiments en temps molt curts.

Pràcticament tots els municipis del Baix Llobregat afectats pel Pla General Metropolità de 1976 o altres plans generals expansionistes, tenen en aquests moments projectes immobiliaris aprovats, en tràmit o en previsió, que sumen desenes de milers d’habitatges i centenars d’hectàrees de nous polígons industrials. I mentrestant, les dades oficials ens reconeixen més de 27.000 habitatges buits al Baix Llobregat i l’Hospitalet (2.600 dels quals de grans tenidors)* i l’absència total de plans per crear parc públic de lloguer a preus socials,  per la  millora de la infraestructura de transport públic a la comarca o per  la dotació de suficients equipaments sanitaris, educatius o socials per millorar els estàndards de vida de la població.

Les desenes de nous projectes urbanístics que amenacen a seguir esquarterant el Baix Llobregat afectarien zones boscoses de les faldes de Collserola i del Garraf-Ordal, zones agrícoles de la vall baixa i el delta del Llobregat, espais contigus al riu o àrees protegides pels seus valors naturals i, especialment, els darrers connectors ecològics entre el Garraf, Collserola, el riu Llobregat, les rieres, les zones naturals protegides al delta i l’àrea marina contigua.

Tota aquesta situació s’emmarca en un context general d’emergència climàtica i de degradació de la diversitat biològica, amb el risc d’extinció de milions d’espècies en el curt termini. Una crisi ambiental global que exigeix als poders públics actuacions immediates i contundents que canviïn un rumb catastròfic. Ja no té sentit seguir parlant de conceptes com “creixement econòmic”, “expansió”, “competitivitat”, etc. quan hem sobrepassat els límits biofísics del planeta.

I reclamem per al Baix Llobregat:

A) Una moratòria de, almenys, 2 anys de tota obra o projecte urbanístic d’habitatge o industrial en terrenys actualment d’ús agrícola o forestal o que estiguin ubicats o puguin afectar connectors ecològics identificats al PTMB.

B) Un ampli procés participatiu per decidir socialment el model urbanístic i territorial que prioritzi la qualitat de vida i la conservació de la natura i el paisatge, tant a l’AMB com als altres municipis del Baix.

C) Una reorientació total de l’urbanisme metropolità (a través del futur Pla Director Urbanístic Metropolità –PDUM– i d’altres figures locals o metropolitanes) en el sentit de perseguir els següents principis:

  • Aturar la contribució negativa de l’urbanisme metropolità a la crisi ambiental.
  • Transformar el sector de l’habitatge en un servei públic que satisfà el dret humà i constitucional a un habitatge digne. Cal apostar per la constitució d’un parc públic d’habitatge de lloguer, i el suport a la renovació d’habitatges i barris degradats.
  • Preservació al màxim de la matriu territorial, incloent tots els espais forestals i agrícoles avui no ocupats, a través de la requalificació a no urbanitzables i millorant la connectivitat ecològica entre ells, a través de la modificació d’eines legals i normatives.
  • Impuls decidit a la sobirania alimentària, donant suport al Parc Agrari del Baix Llobregat, al sector agrícola a la comarca en general i a l’enfortiment dels vincles entre el conjunt de la població i les pageses i pagesos que produeixen els nostres aliments.
  • Canvi de model turístic, que deixi d’invertir en el turisme massiu de baixa qualitat i aposti per la descentralització i l’equilibri en un territori sostenible per a les generacions futures. El creixement dels pisos turístics és ja una amenaça per a la qualitat de vida de les poblacions del Baix Llobregat i l’Hospitalet.
  • Decreixement dels impactes de l’economia sobre l’entorn natural, tant a escala local com global, i aposta ferma per la redistribució de la riquesa i la justícia social com a eixos vertebradors de les polítiques públiques.

Baix Llobregat, tardor de 2019.

*dades actualitzades el juliol de 2023.

Descarregueu-vos el PDF del manifest >