SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet

vídeos i resums del 24-o

Intervenció SOS Costa Brava

Presentació dels col·lectius adherits a SOS BLl i l’H

Debat i tancament de la jornada

TALLERS 24-O

Resum dels tallers

Parlament ciutadà AMB

Canvi climàtic i urbanisme

Accions a nivell europeu

RESUM DELS TALLERS I DEBATs
(TEXT)